A gyermekeink jövője a mi kezünkben is van!

Közvetett vagy közvetlen módon támogathatja az Ady Endre Líceum valamelyik tevékenységét úgy, hogy az ne kerüljön Önnek semmibe.  Egyszerű!  Irányítsa éves  személyi adójának 2%-át, vagy a cég  nyereségadójának 20% -át a bukaresti magyar oktatást támogató Ady Endre Társasághoz, és az Ön által kedvelt, vagy fontos iskolai program megvalósulása biztosabb lehet.

MAGÁNSZEMÉLYEK

Mindenkinek joga, hogy személyes jövedelemadójának két százalékát valamilyen civil szervezethez irányítsa. Ehhez csupán a 230-as formanyomtatvány kitöltése, és az Adóhivatalhoz való eljuttatása szükségeltetik. Ezt megtehetik személyesen, vagy postai küldeményben, vagy a mi segítségünkkel. Ha a formanyomtatványt egy személyazonossági igazolványa másolatával együtt az Ady Társasághoz juttatják, mi továbbítjuk az illetékes Adóhivatalhoz. Az Ady Endre Társaság nem dolgozza fel és nem tárolja a személyes adatokat.

A dokumentumok letölthetőek a Társaság honlapjáról, az adyendrebukarest.ro címről, vagy átvehetőek személyesen  az Ady Endre Líceum bejáratánál. Leadási határidő 2023. május vége.

A Társaság adatai:

Asociatia “Ady Endre”

CIF 13372723

Cont: RO02OTPV114000996161RO01

JOGI SZEMÉLYEK

A cégek is segíthetik a Társaság működését úgy, mint eddig!

A honlapunkon megtalálják a szponzorálási űrlapot.

A 2004-es Adótörvény legutóbbi frissítése értelmében bármelyik kis- és közép vállalat, vállalkozó évi jövedelemadójának 20% -át irányíthatja egy civil társaság felé.  Hogy hogyan? Egyszerűen: a vállalat kiszámítja a jövedelem 20%-nak összegét, a támogatott civil társasággal szponzorálási szerződést köt.

A költségek leírhatóak.

Ezzel a gesztussal az Ön vállalata semmit sem veszít, sőt nyer, hisz támogatásával egy, a közösségünk érdekeit szolgáló Társaság működését segíti.

A vállalkozó, vállalat előnyei, ha a  jövedelemadójának 20%-val támogat valamilyen szociális tevékenységet folytató civil társaságot :

  • szabadon dönthet a pénze felett
  • egy teljesen átlátható, költségmentes hozzájárulás egy nemes cél érdekében
  • a cég értékének, hírnevének erősítése, hisz sokatmondó egy ilyen jellegű adományozás
  • egy átláthatósági többlet a támogatott tervek, projektek megvalósulása által
  • az alkalmazottak tisztelete, akik bizonyára értékelik a nemes szándékot

Részlet az érvényes adótörvénykönyvből: 2 cikkely, II. fejezet, 21. rész, 4-ik bekezdés,  p) betű:  (…) azok az adóköteles személyek, akik szponzorálási, és/vagy mecénási szerződést kötnek a 32/1994 Törvény értelmében (…) a szponzoriálási összeg a jövedelem után fizetendő adóból vonható le ekképp:

  1. 1. 3‰ a cég forgalmából;
  2. 20%   a nyereségadóból

A szponzorálás levonható költség, nem érvényes rá a 16%-os adókulcs. A szponzorálás levonható az adóból is, ha az adótörvénykönyvben megszabott keretekbe illeszkedik (3‰ a cég forgalmából és 20% a nyereségadóból).

Köszönjük!