A bukaresti Ady Endre Társaság 2000-ben jött létre az immár 200 éves múltú bukaresti magyar oktatás támogatására. Az alapítók, a magyar iskola tanárai, szülők, egykori diákok, évről évre azon igyekeznek, hogy megfelelő feltételt biztosítsanak a bukaresti Ady Endre Líceum mintegy 300 tanulójának. Hisz fontos a szórványban élő magyarságnak, hogy gyerekei minőségi oktatásban részesüljenek, hogy magyarul tanulhassanak. Mint tudjuk, az állami támogatás nem ad lehetőséget iskolán kívüli tevékenységekre, táborok-, tematikus kirándulások szervezésére, és még sorolhatnánk.

         A Társaság ezeket a tevékenységeket segíti, a diákok minél több hazai és nemzetközi vetélkedőn való részvételét teszi lehetővé. Pályázatokból, tagsági díjakból és egyéb adományokból teremti meg az Ady Endre Társaság azt az anyagi alapot, amelyet a bukaresti magyar iskola szükségleteire fordít.

           Az  Ady Endre Társaság vezetősége:

                Szilágyi Rudolf, elnök

                Leoride Iulian, alelnök

                Orsós Annamária, pénztáros